truck  Zawód kierowca mechanik jest zawodem gwarantującym pracę w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na kierowców mechaników z wiedzą specjalistyczną w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych środków transportu drogowego. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznym oraz międzynarodowe środowisko pracy.
   Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy, w tym celu kierowca mechanik organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, planuje optymalną trasę przejazdu, kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia, prowadzi dokumentację przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze środków transportu drogowego, prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy środków transportu drogowego.
  Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych, a w przyszłej pracy również zaświadczeń psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy mechanika wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz uprawnionego psychologa zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym.

W trakcie nauki realizowane będą bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii B i C. Przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne odbywają się w szkole.

ABSOLWENT BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH: przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej, oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Folder zawodu KIEROWCA MECHANIK


 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.